Siwy Dym – Polityka Prywatności

Szanuję Twoją prywatność, dlatego dokładam wszelkich starań by o nią dbać. Czytając poniższy tekst poznasz zasady na jakich przetwarzam dane osobowe.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy funkcjonowania aplikacji mobilnej „Siwy Dym”.

Kim jestem

Mam na imię Wojciech Szczurek. Preferowaną formą kontaktu jest korespondencja elektroniczna używając formy: https://www.tocojest.com/kontakt/#kontakt

Jakie dane przetwarzamy?

Aplikacja „Siwy Dym” nie przetwarza żadnych danych osobowych.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe?

Aplikacja „Siwy Dym” nie, wykorzystuje żadnych danych osobowych.

W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzam dane osobowe?

Nie zbieram żadnych danych osobowych dlatego ich nie przetwarzam.

Czy udostępniam komuś dane osobowe?

Nie, bo ich nie zbieram ani nie przetwarzam.

Czy podejmujemy decyzje automatycznie?

Nie.

Jakie prawa Ci przysługują?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych; prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych;
  • prawo do wycofania zgody.

Skargi? Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.